Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Eskilstuna Jobs     Omsorg Jobs     Uppsala Kommun Jobs     Hallstahammars Kommun Boende Jobs     Verken Jobs     Systemspecialist     Branschaktuellt Sverige Ab Jobs     Manager Lead User Experience Volvo Group Connected Solutions     Installed Base Channel Inside Sales    

Searching for "Karolinska Institutet" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Karolinska Institutet Jobs 2019


Administratör till Dopinglaboratoriet, Huddinge

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus! Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare...

Company: Stockholms läns landsting
Hiring Organization: Stockholms läns landsting
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Research Assistant in Translational Alzheimer Imaging

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsArbetsterapeut Tema Barn- och Kvinnosjukvård

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus! Inom funktionen bedrivs forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Inköpscontroller med engagemang för vården

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Tillsammans med Karolinska Institutet utgör Karolinska Universitetssjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende som ständigt arbetar med...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medicinteknisk Ingenjör till Medicinsk Teknik enheten Lab och Primärvård

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Vi är ett av Nordens största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige....

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


(Scientific) laboratory technician

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ex jobb Visualisering av patientdata

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Cambio Healthcare Systems utlyser 1-2 exjobb som ska bygga vidare på forskningsprojektet ”Patientcentrerad visualisering” vilket genomfördes 2017 i samarbete...

Company: Cambio Healthcare Systems
Hiring Organization: Cambio Healthcare Systems
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gruppchef IT-Förvaltning

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research grant coordinator

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: At Karolinska Institutet a six month trial period is required for all permanent appointments. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör till Klinisk patologi och cytologi

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus! Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare...

Company: Stockholms läns landsting
Hiring Organization: Stockholms läns landsting
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör till Dopinglaboratoriet, Huddinge

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus! Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


A Senior Scientist Position (permanent) in FISH Image Analysis is available in the Bienko Laboratory for Quantitative Genome Biology at Karolinska Institutet.

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Biomedicinsk analytiker/Laboratorieingenjör till Klinisk mikrobiologi

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus! Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare...

Company: Stockholms läns landsting
Hiring Organization: Stockholms läns landsting
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till cytologisektionen, Klinisk patologi och cytologi i Solna.

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Funktionsområdet har en omfattande FoUU-verksamhet och bedriver undervisning inom ett flertal av programmen vid Karolinska Institutet....

Company: Stockholms läns landsting
Hiring Organization: Stockholms läns landsting
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Grants and Research Coordinator

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utbildningssamordnare

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Biostatistician

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet....

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Djurtekniker (förlängd ansökningstid)

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studievägledare

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningssköterska

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lab technician position at Karolinska Institutet - Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC)

Date: 2019-01-19 (New)

Job Description: Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge. Established in June 2013, the Karolinska Institutet/AstraZeneca Integrated Cardio Metabolic Centre...

Company: Karolinska Institutet
Hiring Organization: Karolinska Institutet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Karolinska InstitutetSuggested Job Search
Data as of 2019-01-19 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You can find a job offer with another corporation where the pay out is higher, but you remain uncertain if that ongoing work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and take you back, but it is not guaranteed.