Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Quality Manager Landskrona     Part Jobs     Head Of Engineering     Lagerarbetare I Rosersberg     Eskilstuna Jobs     Retreat Jobs     Episerver Developer     Doktorand I Elektroteknik     Head Of Data    

Searching for "Karolinska Institutet" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Karolinska Institutet Jobs 2019


Forskningsassistent kliniska studier

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Klinisk handledare till kliniken för oral rehabilitering

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent till enheten för biokemisk toxikologi

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFunktionsområdeschef Intensivvården, PMI

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Som funktionsområdeschef Intensivvård har du ett sammanhållet ansvar för att uppnå en framgångsrik universitetssjukvård vilket innebär ett övergripande ansvar...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Amanuens och forskningssamordnare till Centrum för psykiatriforskning

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Institutionen för klinisk neurovetenskap,...

Company: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Hiring Organization: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samordnare till STADs antidopningsarbete

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), som är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och...

Company: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Hiring Organization: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent inom integrativ fysiologi

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personaladministratör till Karolinska Institutet

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Funktionsenhetschefer till Hälsoprofessionerna

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus! Inom funktionen bedrivs forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Specialistsjuksköterska till Strålbehandlingen - Brachy

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet....

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research assistant

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Akademiska Hus i Huddinge söker en Drifttekniker

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vi söker en drifttekniker till vårt fastighetsområde Flemingsberg, som omfattar byggnader om ca 100 000 kvm med Karolinska Institutet och Polisutbildningen via...

Company: Akademiska Hus
Hiring Organization: Akademiska Hus
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningskordinator hudimmunologi

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kemikaliesäkerhetssamordnare

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektsamordnare

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningssjuksköterska eller motsvarande

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studievägledare

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Behandlare till BUP KIND

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett FoUU-centrum inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar ...

Company: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Hiring Organization: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utbildningsadministratör till Fortbildningen

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet....

Company: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Hiring Organization: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent

Date: 2019-06-24 (New)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Karolinska InstitutetSuggested Job Search
Data as of 2019-06-24 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a poor image on you in the eyes of the former employer. Be tactful and do not resent anyone when you are changing a working job. You never know very well what may happen in the future and it may happen that you will need to go back to your old work.