Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Unionen Jobs     Kraftssytemdata Jobs     Glasskiosk Jobs     Mekaniker Lantbruksmaskiner     Disk Jobs     Talanger Jobs     Enhetschef Arbetsmarknadsenheten     Looking For A Cto     Tanumshede Jobs    

Searching for "Region Skane" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Region Skane Jobs 2020


Passkontrollanter till Gränspolissektionen, Region Syd

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Polismyndigheten i Region Syd har ca 4 700 anställda. Regionala Operativa Enheten ansvarar för gränskontrollverksamheten i Region Syd.

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Skåne Län
Street Address: TBD

Locality: Skåne Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Administratör, vikariat

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterskor

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjuksköterskor

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Trelleborg
Street Address: TBD

Locality: Trelleborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterska, vikariat

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Höganäs
Street Address: TBD

Locality: Höganäs
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsServicevärdar

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Regionservice arbetar med servicelösningar och fastigheter för sjukvården i Region Skåne. Nu behöver vi fler servicevärdar som vill arbeta på våra sjukhus…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Servicemedarbetare

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


QlikView specialist / Data Analyst - Region Skåne (3865)

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Detta arbete ska följa Region Skånes uppsatta ram- och regelverk för utveckling av applikationer i QlikView. För detta avrop söks efter utvecklare med rollen:

Company: SwCG Swedish Consulting Group
Hiring Organization: SwCG Swedish Consulting Group
Salary: TBD
Location: 211 39 Malmö
Street Address: TBD

Locality: 211 39 Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Säljare Region Syd Cleaning

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Som Säljare kommer du att ansvara för hela säljprocessen i Region Syd, vilket i första hand innebär uppsökande försäljning, visst kalkylarbete, offert samt…

Company: Sodexo
Hiring Organization: Sodexo
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterska

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Testare - Region Skåne (3907)

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem…

Company: SwCG Swedish Consulting Group
Hiring Organization: SwCG Swedish Consulting Group
Salary: TBD
Location: 211 39 Malmö
Street Address: TBD

Locality: 211 39 Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Observera att vi endast vänder oss till dig som redan har en anställning i Region Skåne. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterskor/barnsköterskor

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Byggprojektledare

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: I rollen som Byggprojektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för de projekt som sker inom din region.

Company: Trivselhus
Hiring Organization: Trivselhus
Salary: TBD
Location: Skåne Län
Street Address: TBD

Locality: Skåne Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lösningsarkitekt - Region Skåne (3407)

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Region Skåne ses som positivt. Den framtida lösningsarkitekten skall även ha ett tätt samarbete med de domänarkitekter…

Company: SwCG Swedish Consulting Group
Hiring Organization: SwCG Swedish Consulting Group
Salary: TBD
Location: 211 39 Malmö
Street Address: TBD

Locality: 211 39 Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vaktmästare

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Observera att vi i den här rekryteringen endast vänder oss till dig som har en anställning inom Region Skåne. Våra kunder är operationsavdelningar, mottagningar…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekreterare/administratör med chefsstödsuppdrag

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator/medicinsk sekreterare

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lokalvårdare

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnsköterskor

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekonomiadministratörer, vikariat

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Integrationskoordinator – SDV Integration - Region Skåne...

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska…

Company: SwCG Swedish Consulting Group
Hiring Organization: SwCG Swedish Consulting Group
Salary: TBD
Location: 211 39 Malmö
Street Address: TBD

Locality: 211 39 Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operationstandsköterska

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator/undersköterska

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Säljare Reservdelar

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag, goda förtjänstmöjligheter och självständigt arbete i en region med goda förutsättningar.

Company: Hedin Bil
Hiring Organization: Hedin Bil
Salary: TBD
Location: Kristianstad
Street Address: TBD

Locality: Kristianstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Region SkaneSuggested Job Search
Data as of 2020-06-30 (Latest) with id 2757.

If you are switching jobs: Experts claim that when you inform your superiors you are leaving your job, the way back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that totally changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the company you'll most likely be replaced by someone else rapidly probably.