Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Syssla Jobs     Preform Jobs     Volvo Truck Center Sweden Ab Jobs     Michelle Jobs     Kanslist Jobs     Romani Jobs     Hasselfors Jobs     Legitimerade Audionomer Till Stockholm     Elinstallationer Jobs    

Searching for "Socialstyrelsen" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Socialstyrelsen Jobs 2019


Statistiker/utredare till klassifikationer och terminologi

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar NordDRG i Sverige. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Utredare inom hälsoskyddsområdet

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare Risk- och sårbarhetsanalyser till Koncernkontoret i Lund

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Vidare ingår att inhämta underlag till och sammanställa de redovisningar av Region Skånes risk- och sårbarhetsarbete som ska ske till Myndigheten för…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Webbpedagog

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSystemtekniker / Databasadminstratör

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör till behörighetsenheterna

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Metodutvecklare till hemsjukvården i Östra Göteborg

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Bevaka informationen från SKL, GR, Socialstyrelsen, Samverkanstorget med flera. Vi söker nu en metodutvecklare till hemsjukvården i Östra Göteborg.

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Roligt och meningsfullt jobb? - bli Ebbas assistent!

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen - Retts syndrom. Jobba hos Ebba som hennes personliga assistent. Om Ågrenska som arbetsgivare.

Company: Ågrenska
Hiring Organization: Ågrenska
Salary: TBD
Location: Hovås
Street Address: TBD

Locality: Hovås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Socialsekreterare till Teamet för våldsutsatta barn och Mottagningsgruppen

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Arbetet innebär myndighetsutövning med stöd av gällande lagstiftning som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga samt allmänna råd…

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvalitetssamordnare till avdelningen för statistik och jämförelser

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Statistiker med fokus på psykiatri

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tandhygienist

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandhygienistutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen.

Company: Region Uppsala
Hiring Organization: Region Uppsala
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tandläkare

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandläkarutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen.

Company: Region Uppsala
Hiring Organization: Region Uppsala
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utredare med kunskaper inom området blod och vävnad

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Inom blod- och vävnadsområdet har Socialstyrelsen ansvar för normering.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Röntgenläkare till Danderyds sjukhus med ultraljudsinriktning

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen. Röntgenavdelningen ingår i verksamhetsområde Radiologi tillsammans med Nuklearmedicin och Sjukhusfysik.

Company: Danderyds Sjukhus AB
Hiring Organization: Danderyds Sjukhus AB
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Informatiker - Region Skåne (3383)

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Från Inera och Socialstyrelsen. Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.

Company: SwCG Swedish Consulting Group
Hiring Organization: SwCG Swedish Consulting Group
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verksamhetschef till missbruksenhet i Stockholm

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Alla våra behandlingsmetoder, t.ex ACRA och CRA, är rekommenderade av Socialstyrelsen och utgår från KBT. ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”.

Company: Nytida
Hiring Organization: Nytida
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barn-och ungdomsutredare sökes

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Vi har licens från socialstyrelsen att utreda barn och ungas situation enligt BBIC. En utav våra utredare ska sluta för att gå vidare mot nya äventyr så nu…

Company: Katrineholms Kommun
Hiring Organization: Katrineholms Kommun
Salary: TBD
Location: Katrineholms kommun
Street Address: TBD

Locality: Katrineholms kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaren IT-Arkivarie

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog med central roll inom Försvarsmakten

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Om tjänsten.

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Överläkare till Länsverksamhet Medicin, Sollefteå

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.

Company: Landstinget Västernorrland
Hiring Organization: Landstinget Västernorrland
Salary: TBD
Location: Sollefteå
Street Address: TBD

Locality: Sollefteå
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef till forskar- och registerenheten

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Specialisthandläggare barn och ungdomsenheten, utredningsgruppen

Date: 2019-08-06 (Latest)

Job Description: Som specialisthandläggare håller du dig uppdaterad inom lagstiftningen och rättspraxis samt aktuella föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.

Company: Sala Kommun
Hiring Organization: Sala Kommun
Salary: TBD
Location: Sala kommun
Street Address: TBD

Locality: Sala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SocialstyrelsenSuggested Job Search
Data as of 2019-08-06 (Latest) with id 2018.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a poor image you in the eyes of the former employer. Be tactful and do not resent anyone when you are changing employment. You in no way know what may occur later on and it you can do that you'll need to go back to your old work.