Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Lokal Jobs     Management Consultants Within Process Transformation     Vironova Ab Jobs     Anslutningstekniker Jobs     Software Engineer Digital Health     Lumenradio Jobs     Birka Cruises Jobs     Infratek Sverige Ab Jobs     Senior Business Analyst For Network Solutions    

Searching for "Avlopp" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Avlopp Jobs 2020


Miljö och hälsoskyddsinspektör inriktning enskilda avlopp

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Tjänsten innefattar även inventering av enskilda avlopp utanför detaljplanerat område samt att genomföra tillsyn av avlopp enligt miljöbalken.

Company: Halmstad kommun
Hiring Organization: Halmstad kommun
Salary: TBD
Location: Halmstad
Street Address: TBD

Locality: Halmstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sommarvikarie som drifttekniker på AO Vatten och Avlopp

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Borås Energi och Miljö AB tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, el, fjärrkyla och biogas.

Company: Borås Energi och Miljö AB
Hiring Organization: Borås Energi och Miljö AB
Salary: TBD
Location: Borås
Street Address: TBD

Locality: Borås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Drifttekniker/Underhållstekniker AO Vatten och avlopp

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Tjänsten är placerad på Affärsområde Vatten och avlopp, Sjöbo vattenverk. Borås Energi och Miljö AB tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin…

Company: Borås Energi och Miljö AB
Hiring Organization: Borås Energi och Miljö AB
Salary: TBD
Location: Borås
Street Address: TBD

Locality: Borås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare Infrastruktur – Svensk Kärnbränslehantering AB

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Du kommer att arbeta med att ta fram strategiska lösningar för infrastrukturen på Simpevarpshalvön som innefattar exempelvis elförsörjning,…

Company: Vattenfall
Hiring Organization: Vattenfall
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHej Sommarjobbare 2020!

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Det gör vi genom att se till att el, fjärrvärme, vatten och avlopp, sophämtning och återvinning fungerar som det ska, både idag men även i framtiden.

Company: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Hiring Organization: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Salary: TBD
Location: Eskilstuna
Street Address: TBD

Locality: Eskilstuna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaren Projektledare

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Projekt investering anläggning utför och driver projekt även åt avfall och avlopp samt ledningsteknik. Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


DU EN DRIVEN PLATSCHEF

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Du skall ha tidigare erfarenhet som Platschef eller minst tre till fyra års erfarenhet som Arbetsledare inom mark och anläggning, vatten och avlopp eller…

Company: JVAB
Hiring Organization: JVAB
Salary: TBD
Location: Järfälla kommun
Street Address: TBD

Locality: Järfälla kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hej Slambilschaufför!

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Dina arbetsuppgifter är främst att utföra slamsugningar och spoltjänster i enskilda avlopp, reningsverk och fettavskiljare där du strävar efter att ge god…

Company: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Hiring Organization: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Salary: TBD
Location: Eskilstuna
Street Address: TBD

Locality: Eskilstuna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat Miljöinspektör med inriktning vatten och avlopp

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Du kommer framförallt arbeta med små avlopp. Erfarenhet med arbete inom prövning och tillsyn av små avlopp är meriterande.

Company: Trollhättans Stad
Hiring Organization: Trollhättans Stad
Salary: TBD
Location: Trollhättan
Street Address: TBD

Locality: Trollhättan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hej Sug- och spolbilschaufför!

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Utöver det kan även arbete med slamsugning av enskilda avlopp, minireningsverk och fettavskiljare förekomma i tjänsten. Se filmen om oss som arbetsgivare här.

Company: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Hiring Organization: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Salary: TBD
Location: Eskilstuna
Street Address: TBD

Locality: Eskilstuna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mätningsingenjör

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Mätningsuppdragen genomförs främst inom affärsområdet vatten och avlopp, men uppdrag inom våra övriga affärsområden förekommer. Körkort B är ett krav.

Company: Borlänge Energi
Hiring Organization: Borlänge Energi
Salary: TBD
Location: Borlänge
Street Address: TBD

Locality: Borlänge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Resande licenssvetsare/montör

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Veolias avdelning inom vatten och avlopp i Stockholm, växer och därför söker vi serviceinriktade och självgående licenssvetsare/rörmontör med några års…

Company: Veolia
Hiring Organization: Veolia
Salary: TBD
Location: 11331, Stockholm
Street Address: TBD

Locality: 11331, Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Drifttekniker/Maskinist Kraftvärmeverket

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Nässjö Affärsverk AB (NAV) har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, elnät, renhållning samt drift och underhåll av gator, parker och…

Company: Nässjö Affärsverk
Hiring Organization: Nässjö Affärsverk
Salary: TBD
Location: Nässjö
Street Address: TBD

Locality: Nässjö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöinspektör

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: I arbetet ingår också att handlägga tillstånd för avlopp, värmepumpar och andra miljöfarliga verksamheter. Miljöinspektör Berg och Härjedalens kommun, Miljö-…

Company: Bergs Kommun
Hiring Organization: Bergs Kommun
Salary: TBD
Location: Svenstavik
Street Address: TBD

Locality: Svenstavik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Det inkluderar uppdrag för näringsliv, stat och kommun med fokus på bland annat broar, vägar, järnvägar, flygfält, vatten och avlopp, samt energi- och…

Company: Skanska
Hiring Organization: Skanska
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastighetsskötare

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Du kommer att ansvara för den dagliga driften och regelbundet underhåll av såväl badanläggningar, vatten & avlopp, lås & larm, ventilation och övriga…

Company: Skistar
Hiring Organization: Skistar
Salary: TBD
Location: Sälen
Street Address: TBD

Locality: Sälen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anläggningsarbetare

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och…

Company: Sigtuna kommun
Hiring Organization: Sigtuna kommun
Salary: TBD
Location: Sigtuna
Street Address: TBD

Locality: Sigtuna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare Infrastruktur

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Du kommer att arbeta med att ta fram strategiska lösningar för infrastrukturen på Simpevarpshalvön som innefattar exempelvis elförsörjning,… I minst 100 000 år.

Company: SKB
Hiring Organization: SKB
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Semestervikarier Renhållningsarbetare

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Nässjö Affärsverk AB (NAV) har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, elnät, renhållning samt drift och underhåll av gator, parker och…

Company: Nässjö Affärsverk
Hiring Organization: Nässjö Affärsverk
Salary: TBD
Location: Nässjö
Street Address: TBD

Locality: Nässjö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Semestervikarier Sopbilschaufför

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Nässjö Affärsverk AB (NAV) har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, elnät, renhållning samt drift och underhåll av gator, parker och…

Company: Nässjö Affärsverk
Hiring Organization: Nässjö Affärsverk
Salary: TBD
Location: Nässjö
Street Address: TBD

Locality: Nässjö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spolbussoperatör och Slam- och spolbilstekniker

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Arbetsuppgifter som slam- och sugbilstekniker omfattar bland annat service- och underhållsarbete av avlopp och dagvattensystem, större saneringsuppdrag vid t ex…

Company: Ocab
Hiring Organization: Ocab
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinförare

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Vi har våra affärsdrivande enheter i huvudsak organiserade i affärsområden -fjärrvärme, elhandel, elproduktion, energitjänster, vatten och avlopp, stadsnät,…

Company: Borlänge Energi
Hiring Organization: Borlänge Energi
Salary: TBD
Location: Borlänge
Street Address: TBD

Locality: Borlänge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftingenjör Ledningsnät

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Vatten, avlopp och avfall är några av samhällets viktigaste grundpelare. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa…

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gatuarbetare

Date: 2020-02-10 (Latest)

Job Description: Vi har våra affärsdrivande enheter i huvudsak organiserade i affärsområden -fjärrvärme, elhandel, elproduktion, energitjänster, vatten och avlopp, stadsnät,…

Company: Borlänge Energi
Hiring Organization: Borlänge Energi
Salary: TBD
Location: Borlänge
Street Address: TBD

Locality: Borlänge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AvloppSuggested Job Search
Data as of 2020-02-10 (Latest) with id 22004.

If you are switching jobs: Experts point out that whenever you inform your superiors you are leaving your job, the route back again is most likely gone. In this case, an imaginary collection is changed that completely changes the business's relationships and environment. Once you leave the company you will most probably replaced by another person fairly quickly.