Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Fullstack Net Developer Upright Stockholm     Global Patient Safety Surveillance Manager     Unit Jobs     Janssen Jobs     Electrical Design Engineer For Cranes     Ip Solutions Ab Jobs     It Architect Integration Services     Assisterande Restaurangchef     Thesis Work Business Controlling Business Intelligent System    

Searching for "Enhetschef Hr" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Enhetschef Hr Jobs 2020


Enhetschef HR

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi söker nu en enhetschef till våra HR-konsulter inom hälso- och sjukvården samt lednings- och chefssekreterare. Upplysningar om uppdraget lämnas av:

Company: Region Östergötland
Hiring Organization: Region Östergötland
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
HR-handläggare

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Du har flera års erfarenhet av arbete med HR som innefattat arbete med arbetsmiljöfrågor ur olika aspekter. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar…

Company: Folkhälsomyndigheten
Hiring Organization: Folkhälsomyndigheten
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR-administratör

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv.

Company: Sveriges lantbruksuniversitet
Hiring Organization: Sveriges lantbruksuniversitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal och budget. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVill du arbeta som enhetschef hos oss i Båstad?

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vill du arbeta som enhetschef hos oss i Båstad? Som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Company: Båstads kommun
Hiring Organization: Båstads kommun
Salary: TBD
Location: Båstads kommun
Street Address: TBD

Locality: Båstads kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef familjeenhet Ling

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef har du verksamhetsansvar, ekonomi och personalansvar. Då kan rollen som enhetschef till familjeenhet Ling vara rätt för dig.

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef för Tjänstedesign i Stockholm

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta…

Company: Försäkringskassan
Hiring Organization: Försäkringskassan
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef gruppbostad

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi söker dig som vill arbeta med brukare som har sitt boende på gruppbostad. Du kommer att driva en verksamhet med brukarnas behov i fokus och tillsammans med…

Company: Skövde kommun
Hiring Organization: Skövde kommun
Salary: TBD
Location: Skövde
Street Address: TBD

Locality: Skövde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vidare finns chefskollegor, verksamhetsutvecklare samt stödfunktioner inom ekonomi och HR till ditt stöd. I rollen som enhetschef har du det samlade lednings-…

Company: Landstinget Västernorrland
Hiring Organization: Landstinget Västernorrland
Salary: TBD
Location: Sollefteå
Street Address: TBD

Locality: Sollefteå
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR-specialist arbetsrätt / arbetsmiljö, hälsa

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande…

Company: Region Gotland
Hiring Organization: Region Gotland
Salary: TBD
Location: Visby
Street Address: TBD

Locality: Visby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. Vi söker nu en enhetschef till en av öppenvårdsmottagningarna (Mottagning Neuropsykiatri) samt…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi välkomnar nu en enhetschef till vår audionom- och logopedmottagning! Som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med ledningsansvar för…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Kristianstad
Street Address: TBD

Locality: Kristianstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef har du tillgång till administrativt stöd såsom HR och ekonomi. Hos oss kommer du arbeta som enhetschef i ett gemensamt ledarskap med nuvarande…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Helsingborg
Street Address: TBD

Locality: Helsingborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef för kompetens och arbetsmarknad

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Du ingår i HR avdelningens ledningsgrupp. Nu söker vi en enhetschef för arbetsmarknad och kompetensförsörjning till vår HR-avdelning!

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef inom applikationsområdet

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet…

Company: Skatteverket
Hiring Organization: Skatteverket
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef Ungdom

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef får du även stöd av controller och HR i ekonomi respektive personalfrågor samt strateger när det gäller utvecklingsfrågor.

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi söker enhetschef till Mottagningen för personlighetssyndrom

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Ledningen på mottagningen består av medicinskt ansvarig läkare, enhetschef samt vårdsamordnare. Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och driva…

Company: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Hiring Organization: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef till Barn- och Familjeenheten

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I rollen som enhetschef säkerställer du även en rättssäker handläggning på enheten utifrån gällande lagstiftning.

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef till barn- och ungdom

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Du kommer också få bra stöd av verksamhetschef, HR, ekonomi, utvecklingsledare och kommunikatörer. Du kommer att bli chef för en av tre syskonenheter som…

Company: Västerås Stad
Hiring Organization: Västerås Stad
Salary: TBD
Location: Västerås
Street Address: TBD

Locality: Västerås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef inom ordinärt boende

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Uppdraget som enhetschef inom ordinärt boende innebär att utveckla och kvalitetssäkra våra tjänster så att de möter dagens behov utifrån gällande lagstiftning,…

Company: Mjölby Kommun
Hiring Organization: Mjölby Kommun
Salary: TBD
Location: Mjölby kommun
Street Address: TBD

Locality: Mjölby kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef till sjuksköterskeenheten

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef. Som enhetschef har du ansvar för kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor.

Company: Skövde kommun
Hiring Organization: Skövde kommun
Salary: TBD
Location: Skövde
Street Address: TBD

Locality: Skövde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rekryteringschef till HR-staben i Solna stad

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Marcus Lundqvist, Enhetschef Attrahera & Rekrytera, [email protected] Vårt team består av totalt tolv medarbetare med olika roller och till vår enhet…

Company: Solna stad
Hiring Organization: Solna stad
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef till Lavendelgården särskilt boende för äldre

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Sök då tjänsten som en av två enhetschefer hos oss på Lavendelgården! Är du en närvarande, engagerad och trygg ledare för dina kompetenta medarbetare?

Company: Upplands Väsby Kommun
Hiring Organization: Upplands Väsby Kommun
Salary: TBD
Location: Upplands-Väsby kommun
Street Address: TBD

Locality: Upplands-Väsby kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobba som Enhetschef eller kostchef

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Som vikarierande enhetschef inom socialförvaltningen arbetar du inom äldreomsorgen eller funktionshinderomsorgen. Då har vi jobbet för dig!

Company: Jönköpings kommun
Hiring Organization: Jönköpings kommun
Salary: TBD
Location: Jönköping
Street Address: TBD

Locality: Jönköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Enhetschef HrSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a poor image on you in the eyes of the former employer. Be tactful and do not resent anyone if you are changing a working job. You in no way know what may occur later on and it may happen that you will need to return to your old work.