Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Category Price Analyst     Kraftledningskonsulter     Skillful Jobs     Reservatsbildning Jobs     Backend Developer At Sqore     Barnteam Jobs     Hermodsdal Jobs     Kungsholmen Jobs     Lead Progression Designer    

Searching for "Enhetschef" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Enhetschef Jobs 2020


Enhetschef Upphandling

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Du kommer ingå i Finansstabens ledningsgrupp och där ingår enhetscheferna för verksamhetsstyrning och ekonomi. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Company: Statens Fastighetsverk
Hiring Organization: Statens Fastighetsverk
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Hos oss kommer du arbeta som enhetschef i ett gemensamt ledarskap med nuvarande enhetschef. Du kommer som enhetschef att ingå i verksamhetsområdets…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Helsingborg
Street Address: TBD

Locality: Helsingborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Biträdande enhetschef för Arbete och försörjning

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Arbete och försörjnings ledningsstruktur består av enhetschef, biträdande enhetschef och en förste socialsekreterare.

Company: Burlövs kommun
Hiring Organization: Burlövs kommun
Salary: TBD
Location: Burlövs kommun
Street Address: TBD

Locality: Burlövs kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef för Socialtjänstens mottag

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef ingår du i Individ och familjeomsorgens ledningsgrupp. Som enhetschef ansvarar du för fyra huvudområden, verksamhet, personal, ekonomi samt…

Company: Burlövs kommun
Hiring Organization: Burlövs kommun
Salary: TBD
Location: Burlövs kommun
Street Address: TBD

Locality: Burlövs kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gryning söker biträdande enhetschef/föreståndare till Söderåsen

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Har du frågor om tjänsten kan du kontakta enhetschef Britt-Marie Holmqvist tel. 070-405 83 11. Som biträdande enhetschef /föreståndare är du den som organiserar…

Company: Gryning
Hiring Organization: Gryning
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: I din roll som enhetschef kommer du att skapa många kontaktytor och utveckla goda relationer inom Ängelholms sjukhus. Det bästa av två världar!

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Ängelholm
Street Address: TBD

Locality: Ängelholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Inom området finns ett naturligt och nära samarbete med andra enhetschefer både i Lund och Malmö. Därför välkomnar vi nu en enhetschef som vill driva vårt MAVA…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Lund
Street Address: TBD

Locality: Lund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ställföreträdande Enhetschef Neuro

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Du rapporterar till Enhetschef för Paramedicin. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Kenneth Granarve, Enhetschef, telefon 08-12283155.

Company: Stockholms sjukhem
Hiring Organization: Stockholms sjukhem
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef, barn- och ungdomsverksamheten, funktionsstöd

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef inom Funktionsstöd är du omsorgsförvaltningens företrädare, men ditt uppdrag utgår från LSS lagstiftning. Nu har vi tagit klivet högst upp.

Company: Kristianstads kommun
Hiring Organization: Kristianstads kommun
Salary: TBD
Location: Kristianstad
Street Address: TBD

Locality: Kristianstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef ansvarar du också för att utveckla enhetens verksamhet genom att motivera och entusiasmera dina medarbetare.

Company: Stockholm Vatten
Hiring Organization: Stockholm Vatten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef, ordinärt boende

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: En av våra enhetschefer går nu vidare till nya utmaningar inom vår organisation. Som enhetschef stimulerar, engagerar och motiverar du dina medarbetare till…

Company: Kristianstads kommun
Hiring Organization: Kristianstads kommun
Salary: TBD
Location: Kristianstad
Street Address: TBD

Locality: Kristianstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef, funktionsstöd

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef inom Funktionsstöd är du omsorgsförvaltningens företrädare, men ditt uppdrag utgår från LSS lagstiftning. Nu har vi tagit klivet högst upp.

Company: Kristianstads kommun
Hiring Organization: Kristianstads kommun
Salary: TBD
Location: Kristianstad
Street Address: TBD

Locality: Kristianstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef - ansvara för rättsenheten för energi och digitalisering

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef ska du vara en förebild. Varje rättsenhet leds av en enhetschef med personal-, budget- och verksamhetsansvar. På enheten arbetar ca 10 personer.

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bygglovsavdelningen söker enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Till en av de geografiska enheterna söker vi nu en engagerad enhetschef. Som enhetschef ingår du i bygglovsavdelningens ledningsgrupp och bidrar till hela…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Kungsholmen
Street Address: TBD

Locality: Kungsholmen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef, sommarvikariat, Umeå kommun

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Nu söker vi enhetschefer som vill arbeta som vikarie för våra ordinarie enhetschefer under sommaren 2020. Vi söker enhetschefer till våra verksamheter vård- och…

Company: Umeå kommun
Hiring Organization: Umeå kommun
Salary: TBD
Location: Umeå
Street Address: TBD

Locality: Umeå
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef för läkare, Länsklinik Onkologi, patologi, mammografi och SSIH

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Vi söker nu en enhetschef till läkargruppen inom Länsklinik Onkologi,Patologi,Mammografi och SSIH. Som enhetschef för läkargruppen leder och utvecklar du…

Company: Landstinget Västernorrland
Hiring Organization: Landstinget Västernorrland
Salary: TBD
Location: Sundsvall
Street Address: TBD

Locality: Sundsvall
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef Hemvård

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef ansvar du för att avdelningen har en professionell, rättssäker,. Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats.

Company: Trelleborgs kommun
Hiring Organization: Trelleborgs kommun
Salary: TBD
Location: Trelleborg
Street Address: TBD

Locality: Trelleborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef kommer du att ingå i en operativ ledningsgrupp tillsammans med fyra andra enhetschefer och en områdeschef med regionövergripande ansvar.

Company: Västra Götalandsregionen
Hiring Organization: Västra Götalandsregionen
Salary: TBD
Location: Skaraborg
Street Address: TBD

Locality: Skaraborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef ansvarar du för budget, personal och utveckling av verksamheten. Enheten för kunskapsstyrning och FoU (Forskning och Utveckling) är en ny enhet…

Company: Region Skåne
Hiring Organization: Region Skåne
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef för Varutransporten Solna (gäller ej NKS)

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Är du Service och Logistiks nästa enhetschef? Som enhetschef har du ansvar för arbetsmiljö, personal, ekonomi och uppföljning av verksamheten.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Vi söker dig som har drivet och förmågan att leda, motivera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Du får ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och för…

Company: Kalmar kommun
Hiring Organization: Kalmar kommun
Salary: TBD
Location: Kalmar kommun
Street Address: TBD

Locality: Kalmar kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef - Publikenheten - Malmö Museer

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef är ditt uppdrag att leda och utveckla enhetens verksamhet, organisation och personal. Vi kan erbjuda ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag på…

Company: Malmö Stad Kulturförvaltningen
Hiring Organization: Malmö Stad Kulturförvaltningen
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef för Utvecklingsledare

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal, bl.a. Som enhetschef är du direkt underställd primärvårdschefen och ingår i ledningsgrupp för…

Company: Västra Götalandsregionen
Hiring Organization: Västra Götalandsregionen
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef – led Finansdepartementets arbete med makroekonomiska prognoser

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Anställning som departementsråd tillsvidare med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på 5 år. Som enhetschef på makroprognosenheten ansvarar du för…

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetschef IFO

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Som enhetschef har du ekonomi- , verksamhets- och personalansvar för enheten. Som enhetschef har du ansvaret för att driva, leda och utveckla verksamheten mot…

Company: Älvdalens kommun
Hiring Organization: Älvdalens kommun
Salary: TBD
Location: Älvdalen
Street Address: TBD

Locality: Älvdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for EnhetschefSuggested Job Search
Data as of 2020-01-28 (Latest) with id 1540.

If you are switching jobs: Experts mention that when you inform your superiors that you are leaving your job, the way back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that totally changes the business's relationships and atmosphere. When you leave the business you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.