Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Integration Architecture Solution Manager     Signal Integrity Engineer     Senior Regulatory Project Manager With Strong Stakeholder Management Skiils     Save By Solar Jobs     Deltidsmedarbejdere Til Biltema Roskilde     It Support Till Service Desk Med Inriktning It Support     Daloc Jobs     Jpmorgan Chase Jobs     Sortering Jobs    

Searching for "Exploatering" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Exploatering Jobs 2020


Trainee – inriktning mot mark- och exploatering

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare.

Company: Mölndals stad
Hiring Organization: Mölndals stad
Salary: TBD
Location: Mölndal
Street Address: TBD

Locality: Mölndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Konsult med inriktning exploatering/fastighetsbildning

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Aktuell roll tillhör affärsområde Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling med fokus på rådgivning inom exploaterings- och fastighetsutvecklingsfrågor.

Company: Svefa
Hiring Organization: Svefa
Salary: TBD
Location: Norrköping
Street Address: TBD

Locality: Norrköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Specialist / projektledare exploatering

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Som medarbetare på Sweco har du möjlighet att arbeta i många olika slags uppdrag. Som projektledare i exploateringsprojekt driver du projektet genom…

Company: Sweco
Hiring Organization: Sweco
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Planeringsledare extern exploatering

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Som planeringsledare med ansvar för bevakning av externa exploateringar inom området trafikinfrastruktur har du stor möjlighet att påverka vardagen för…

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsult Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Aktuell roll tillhör affärsområde Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling med fokus på rådgivning inom exploaterings- och fastighetsutvecklingsfrågor.

Company: People Impact
Hiring Organization: People Impact
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsJunior Exploateringsingenjör

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Gärna 1 års arbete inom exploatering eller fastighetsjuridik. Svefa växer och till affärsområdet Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling söker vi en junior…

Company: Svefa
Hiring Organization: Svefa
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Trainee inom mark- och exploatering

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Trainee inom mark- och exploatering. Då kan traineetjänsten inom mark- och exploatering vara någonting för dig! Urval och intervjuer kommer att ske under våren.

Company: Huddinge kommun
Hiring Organization: Huddinge kommun
Salary: TBD
Location: Huddinge kommun
Street Address: TBD

Locality: Huddinge kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarpraktik på Fastighetskontoret

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Juristernas arbetsuppgifter består bl a av att upprätta och granska avtal såsom exploaterings-, köpe-, hyres- och arrendeavtal och att agera ombud i tvister i…

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekonomichef

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Kommunkansliet lyder under kommunstyrelsen och bidrar med övergripande kompetens inom en rad områden, såsom personal, ekonomi, upphandling, IT, kommunikation,…

Company: Tjörns Kommun
Hiring Organization: Tjörns Kommun
Salary: TBD
Location: Tjörns kommun
Street Address: TBD

Locality: Tjörns kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kreativ och engagerad Planarkitekt

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Du är en viktig del av samhällsutvecklingen i Leksands kommun och du arbetar i nära samarbete med dina kollegor inom detalj- och översiktsplanering, mark- och…

Company: Leksands Kommun
Hiring Organization: Leksands Kommun
Salary: TBD
Location: Leksand
Street Address: TBD

Locality: Leksand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Genomförandeprojektchef Hagastaden

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Parkarbetare säsongsarbetare

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. Gillar du att arbeta utomhus?

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Exploateringsingenjör/Projektledare

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Som projektledare är du en nyckelperson i exploatering- och investeringsprojekten och fungerar som samhällsbyggnadsförvaltningens specialist och förlängda arm i…

Company: Katrineholms Kommun
Hiring Organization: Katrineholms Kommun
Salary: TBD
Location: Katrineholms kommun
Street Address: TBD

Locality: Katrineholms kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare samhällsbyggnad

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Samhällsbyggnadsavdelningen växer så det knakar och står inför stora utmaningar med all exploatering som kommer ske i Huddinge. Titta gärna på våra filmer.

Company: Huddinge kommun
Hiring Organization: Huddinge kommun
Salary: TBD
Location: Huddinge kommun
Street Address: TBD

Locality: Huddinge kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöchef

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Sektor Samhällsutveckling består av plan- och kartavdelning, strategisk planering, näringsliv och exploatering, myndighetsavdelningen samt kultur och fritid med…

Company: Leksands Kommun
Hiring Organization: Leksands Kommun
Salary: TBD
Location: Leksand
Street Address: TBD

Locality: Leksand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöhandläggare - förorenade områden

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Exploatering av förorenade områden och kopplingen till plan- och bygglagen. Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö,…

Company: Länsstyrelsen Södermanlands Län
Hiring Organization: Länsstyrelsen Södermanlands Län
Salary: TBD
Location: Nyköping
Street Address: TBD

Locality: Nyköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ny samhällsbyggare?

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Nynäshamn är i en spännande samhällsbyggnadsfas. Vi är en lagom liten (eller stor) kommun nära Stockholm som kontinuerligt växer för att rymma såväl fler som…

Company: Nynäshamns Kommun
Hiring Organization: Nynäshamns Kommun
Salary: TBD
Location: Nynäshamns kommun
Street Address: TBD

Locality: Nynäshamns kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Naturvårdsförvaltare

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. B-körkort är dessutom ett krav.

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare stadsmiljö

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Totalt är vi dryga 70 medarbetare inom projektledarverksamheten i Stockholm som arbetar med infrastruktur och exploatering.

Company: Sweco
Hiring Organization: Sweco
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tillsynshandläggare inom förorenade områden

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Du kommer även att ha en viktig roll i olika exploaterings- och infrastrukturprojekt som sker i takt med att Stockholms län växer.

Company: Länsstyrelsen i Stockholm
Hiring Organization: Länsstyrelsen i Stockholm
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöingenjör

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Vatten- & avloppsenheten är en del av tekniska förvaltningen som förutom va-verksamheten ansvarar för kommunens fastigheter, plan & exploatering, bygglov, kost…

Company: Habo Kommun
Hiring Organization: Habo Kommun
Salary: TBD
Location: Habo kommun
Street Address: TBD

Locality: Habo kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kost och städchef

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Under tekniska förvaltningen finns även Plan och exploatering, Lokalförsörjning och vaktmästeri, Teknisk service (Gata/Park, Renhållning och VA) och…

Company: Mönsterås Kommun
Hiring Organization: Mönsterås Kommun
Salary: TBD
Location: Mönsterås kommun
Street Address: TBD

Locality: Mönsterås kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Byggprojektledare

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Dina närmaste kollegor kommer att vara projektledare inom mark och exploatering, GIS-ansvarig, byggprojektledare, arkitekt, markförvaltare och lokalstrateg.

Company: Ronneby Kommun
Hiring Organization: Ronneby Kommun
Salary: TBD
Location: Ronneby kommun
Street Address: TBD

Locality: Ronneby kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Biträdande jurist till vårt fastighetsteam i Stockholm

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Ombildningstransaktioner, projekt och entreprenad och konsultjuridik inom byggsektorn, exploateringar, omstruktureringar och fastighetsrelaterade tvister.

Company: Wistrand Advokatbyrå
Hiring Organization: Wistrand Advokatbyrå
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mark- och exploateringschef

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Nu söker vi en chef för vår enhet för mark och exploatering (MEX) som bland annat ska medverka till Haninges utveckling till regional stadskärna.

Company: Haninge kommun
Hiring Organization: Haninge kommun
Salary: TBD
Location: Haninge kommun
Street Address: TBD

Locality: Haninge kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ExploateringSuggested Job Search
Data as of 2020-02-19 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as poor. You should say to your boss why you're leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, do it in a polite and professional method however. Keep a way of measuring professionalism that has led one to this aspect in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be expert. It's also advisable to tell your superior that you will be grateful for the opportunity which you have had in working for his or even hers organization. You won't ever know when your present boss will end up being an excellent reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not even from subordinates or colleagues. Even if they should have it. Anyone with whom you have ever worked with can be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.