Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Signal Integrity Engineer     Partner Jobs     Finance Business Partner Till Unilever     Helsinki Jobs     It Support Till Service Desk Med Inriktning It Support     Emea Jobs     Serviemedveten Jobs     Syntell Jobs     Elvenite Jobs    

Searching for "Exploatering" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Exploatering Jobs 2019


Gruppchef/Projektledare

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Vi har stor erfarenhet av att driva olika anläggningsprojekt inom exploatering och infrastruktur. Har du intresse av ledarskap och människor?

Company: Forsen
Hiring Organization: Forsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Marknadsanalytiker

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Det är även meriterande om du tidigare har haft insyn i exploatering av mark eller generellt kring hur bygg och fastighetsbranschen fungerar.

Company: Boeno Stockholm
Hiring Organization: Boeno Stockholm
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Praktikant

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Det är även meriterande om du tidigare har haft insyn i exploatering av mark eller generellt kring hur bygg och fastighetsbranschen fungerar.

Company: Boeno Stockholm
Hiring Organization: Boeno Stockholm
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare stadsmiljö

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Totalt är vi dryga 70 medarbetare inom projektledarverksamheten i Stockholm som arbetar med infrastruktur och exploatering.

Company: Sweco
Hiring Organization: Sweco
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Exploateringskontoret söker huvudbyggprojektledare till Årstafältet!

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKonsult - exploatering till Stockholm

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: 3 års arbete inom exploatering eller fastighetsjuridik. Svefa växer och till affärsområdet Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling söker vi därför fler…

Company: Svefa
Hiring Organization: Svefa
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Timanställd transportsamordnare

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur, idrott och fritid samt fastighet. Vi ser fram emot din ansökan!

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare exploatering

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: I rollen som projektledare exploatering läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Som projektledare exploatering rapporterar du till exploateringschefen och…

Company: Sollentuna kommun
Hiring Organization: Sollentuna kommun
Salary: TBD
Location: Sollentuna
Street Address: TBD

Locality: Sollentuna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöspecialist till Norra Djurgårdsstaden

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsult - exploatering till Stockholm

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: 3 års arbete inom exploatering eller fastighetsjuridik. Svefa växer och till affärsområdet Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling söker vi därför fler…

Company: Naisvefa
Hiring Organization: Naisvefa
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mark- och exploateringschef

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Nu söker vi en ny chef för vår enhet för mark och exploatering (MEX) som bland annat ska medverka till Haninges utveckling till regional stadskärna.

Company: Haninge kommun
Hiring Organization: Haninge kommun
Salary: TBD
Location: Haninge kommun
Street Address: TBD

Locality: Haninge kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastighetsförvaltare Vallentuna kommun

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Plan, mark och exploatering, gatu- och park, fastighet, bygglov, kart- och mät och miljö. Har du tidigare erfarenhet av lokalförvaltning inom…

Company: Vallentuna kommun
Hiring Organization: Vallentuna kommun
Salary: TBD
Location: Vallentuna
Street Address: TBD

Locality: Vallentuna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektledare för Stadsutvecklingsprojekt i Stockholm

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Projektledare i stora exploaterings- och stadsutvecklingsprojekt. Sofia Hofstedt, Gruppchef, Exploatering & Stadsutveckling, Tfn +46 76 12 58 225.

Company: Sweco
Hiring Organization: Sweco
Salary: TBD
Location: Stockholms Län
Street Address: TBD

Locality: Stockholms Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Näringslivsstrateg

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Du är en del av Tillväxtavdelningen som förutom näringslivsutveckling även bland annat arbetar med planfrågor, mark- och exploatering, bostadsförsörjning,…

Company: Eslövs Kommun
Hiring Organization: Eslövs Kommun
Salary: TBD
Location: Eslövs kommun
Street Address: TBD

Locality: Eslövs kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Affärsman / kvinna i optimal förädling

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Det är även meriterande om du tidigare har haft insyn i exploatering av mark eller generellt kring hur bygg och fastighetsbranschen och samhällsbyggnad fungerar…

Company: Boeno Stockholm
Hiring Organization: Boeno Stockholm
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekonomiadministratör, vikariat, Stadsbyggnad

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Teknik, Plan & Exploatering, Miljö & Bygg, Geoinfo samt Administrativa avdelningen. I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla…

Company: Staffanstorps Kommun
Hiring Organization: Staffanstorps Kommun
Salary: TBD
Location: Staffanstorp
Street Address: TBD

Locality: Staffanstorp
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bygglovsvägledare och ledningsstöd till Uppsala kommun

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur, idrott och fritid samt fastighet.

Company: Uppsala kommun
Hiring Organization: Uppsala kommun
Salary: TBD
Location: Uppsala kommun
Street Address: TBD

Locality: Uppsala kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Planarkitekt, Östhammar

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Tillsammans ansvarar vi för översiktsplanering, detaljplanering, mark-och exploatering, natur-och vattenfrågor samt GIS. Det är vi stolta över.

Company: Östhammars kommun
Hiring Organization: Östhammars kommun
Salary: TBD
Location: Östhammars kommun
Street Address: TBD

Locality: Östhammars kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mark och exploateringsingenjör

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Mark och exploatering tillhör Samhällsutvecklingsenheten tillsammans med kommunens övriga strategiska uppdrag inom samhällsplanering.

Company: Marks kommun
Hiring Organization: Marks kommun
Salary: TBD
Location: Marks kommun
Street Address: TBD

Locality: Marks kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Planarkitekter till Stenungsunds kommun

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Du arbetar i projektgrupper bestående av flera olika kompetenser med att ta fram planhandlingar för såväl kommunala som privata exploateringar.

Company: Stenungsunds kommun
Hiring Organization: Stenungsunds kommun
Salary: TBD
Location: Stenungsunds kommun
Street Address: TBD

Locality: Stenungsunds kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Geotekniker till rollen som exploateringsingenjör Samhällsbyggnadskontoret

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: I detta arbete är din kompetens inom exploatering av komplexa samhällsbyggnadsprojekt central för att vi tillsammans ska lyckas genomföra våra uppdrag.

Company: Södertälje kommun
Hiring Organization: Södertälje kommun
Salary: TBD
Location: Södertälje kommun
Street Address: TBD

Locality: Södertälje kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Etableringsingenjör till Samhällsbyggnadskontoret

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom mark och exploatering, företagsetableringar, fastighetsbranschen, lantmäteri eller motsvarande och som nu vill…

Company: Södertälje kommun
Hiring Organization: Södertälje kommun
Salary: TBD
Location: Södertälje kommun
Street Address: TBD

Locality: Södertälje kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Titov & Partners söker biträdande jurist inom processrätt

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Titov & Partners är inriktad på områdena företagsöverlåtelser, bolagsrätt, IT/IP-rätt, exploatering och markutveckling, offentlig upphandling, entreprenad- och…

Company: Legal Career
Hiring Organization: Legal Career
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


K 3 FÖS söker SERE-instruktör (OR6)

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Om detta misslyckas ska den isolerade personalen ha kunskap att motstå exploatering, att praktisera uppförandekod och om situationen så medger, fly fångenskapen…

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlsborg
Street Address: TBD

Locality: Karlsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Affärsdriven Entreprenadchef inom Mark och Berg

Date: 2019-09-20 (New)

Job Description: Exploaterings- och industriområden för privata företag ofta med berg att hantera samt berg- och tunnelförstärkning. Vill du bli sedd och göra skillnad?

Company: Svevia
Hiring Organization: Svevia
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ExploateringSuggested Job Search
Data as of 2019-09-20 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right firm and the environment in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of your career. It's also very important to discover a way to elegantly leave your previous job. It is suggested that you maintain genuine contacts with former colleagues and bosses.