Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Cgi Jobs     Adinq Jobs     Teststrateg Till Sogeti Stockholm     Moulding Jobs     Gruppledare Jobs     Social Media Internship     Glass Jobs     Strategic Customer Success Manager     Doktorand I Engelska    

Searching for "Forsvarsmakten" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Forsvarsmakten Jobs 2019


Handläggare

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du gör skillnad för andra? Vill du testa dina egna gränser samt vara med och...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Stabsofficer Handläggare Materiel

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Huvudsakliga arbetsuppgifter Materielavdelningen inom Resursproduktionsenheten (RPE) i Högkvarteret ansvarar för utveckling, anskaffning, vidmakthållande och...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Chefsassistent/Handläggare

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du gör skillnad för andra? Vill du testa dina egna gränser samt vara med och...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Musiker, fagott till Arméns musikkår.

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Försvarsmusiken är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom Försvarsmakten för den svenska militärmusiken. Huvuduppgiften är i det statsceremoniella...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stabsofficer/Materielhandläggare till Högkvarteret

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband....

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPlaneringsofficer OF4 till J2 Plan

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Insatsstabens underrättelse- och säkerhetsavdelnings planeringssektion (INSS J2 Plan) söker planeringsofficer med inriktning underrättelse- och...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Blekinge flygflottilj söker säkerhetsmaterieltekniker till 22.Flygunderhållskompaniet

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Annonsen vänder sig till dig som är anställd i Försvarsmakten. 22.Flygunderhållskompaniet är ett av två kompanier vid Blekinge Flygflottilj som ansvarar för...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Ronneby
Street Address: TBD

Locality: Ronneby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rekryterare

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pilotutbildning

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Pilotutbildning Du som är intresserad av att arbeta som stridspilot, helikopterpilot eller transportpilot kan nu skicka in ansökan. Gäller dig med militär...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LSS Säkerhetssoldat

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: LSS Säkerhetssoldat Säkerhetssoldater till strilförsvarspluton i Uppsala. Strilbataljon: Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LSS Säkerhetssoldat – hundförare OR3

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: LSS Säkerhetssoldat – hundförare OR3 Hundförare till strilförsvarspluton i Uppsala. Strilbataljon: Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Officer och specialistofficer till Tredje Sjöstridsflottiljen Karlskrona

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Vill du bli officer vid Tredje sjöstridsflottiljen? Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlskrona
Street Address: TBD

Locality: Karlskrona
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjömän till 3.sjöstridsflottiljen

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Vill du bli sjöman vid Tredje sjöstridsflottiljen? Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlskrona
Street Address: TBD

Locality: Karlskrona
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat idrottsinstruktör

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Sökande förband/enhet: Livregementets Husarer K 3. Beskrivning av enheten: Se www.forsvarsmakten.se/k3 Huvudsakliga arbetsuppgifter: Planera och leda...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlsborg
Street Address: TBD

Locality: Karlsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stridsfotograf Combat Camera

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Vi söker videofotografer till Försvarsmaktens förband för stridsdokumentation. Som stridsfotograf kommer du att i huvudsak producera video åt Försvarsmaktens...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Enköping
Street Address: TBD

Locality: Enköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Blekinge flygflottilj söker chef till Försvarshälsan

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Försvarshälsan i Ronneby svarar för företagshälsovård inom Ronneby garnison. Cirka 1 300 personer arbetar med de mest skiftande arbetsuppgifter vid bland...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Ronneby
Street Address: TBD

Locality: Ronneby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Musiker/valthorn tillsvidare, Arméns musikkår

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Försvarsmusiken är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom Försvarsmakten för den svenska militärmusiken. Huvuduppgiften är i det statsceremoniella...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvartermästare F 21 Luleå

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Sökande enhet: Basenheten, 33.Flygbaskompaniet och 34.Flygbaskompaniet. Tjänst som kvartermästare Huvudsakliga arbetsuppgifter: Stödja kompaniledningen i...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Luleå
Street Address: TBD

Locality: Luleå
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


323 Fallskärmsjägarskvadron rekryterar Fallskärmsförstärkningssoldater till chefstödsgrupp

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Sökande förband/enhet: Livregementets Husarer K3, 32.a Underrättelsebataljonen, 323. Fallskärmsjägarskvadronen Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlsborg
Street Address: TBD

Locality: Karlsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


K3 32 Underrättelsebataljon rekryterar underrättelsesoldater

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: 32 Underrättelsebataljon är ett krigsförband som verkar på den operativa eller högre taktiska nivån. Bataljonen genomför underrättelseoperationer syftandes...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlsborg
Street Address: TBD

Locality: Karlsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


323.Fallskärmsjägarskvadronen rekryterar Fallskärmsjägare

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Sökande förband/enhet: Livregementets Husarer K3, 32.a Underrättelsebataljonen, 323. Fallskärmsjägarskvadronen Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Karlsborg
Street Address: TBD

Locality: Karlsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arbetsmiljöingenjör sökes till Försvarshälsan Skövde

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Försvarshälsan är en inbyggd företagshälsovård med Försvarsmakten som uppdragsgivare. Vi arbetar med företagshälsovård för anställd personal, hälso- och...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Skövde
Street Address: TBD

Locality: Skövde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IT-förvaltningsledare

Date: 2019-03-31 (Latest)

Job Description: Tekniskt Vidmakthållande Kontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) söker ett flertal IT-förvaltningsledare inom bland annat driftstödssystem och övrig IT...

Company: Försvarsmakten
Hiring Organization: Försvarsmakten
Salary: TBD
Location: Enköping
Street Address: TBD

Locality: Enköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ForsvarsmaktenSuggested Job Search
Data as of 2019-03-31 (Latest) with id 81608.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a negative image you in the eyes of the past boss. Be tactful and do not resent anyone when you are changing a working job. You never know very well what may happen in the future and it you can do that you'll need to return to your old work.