Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Junior Accountant     Experienced Developer Collision Avoidance     Superglad Jobs     Alattar Jobs     Business Analyst Inom Life Sciences Till Stockholm     Senior Partner Solution Engineer Dell Synergy Acceleration Team     Atlassian Jobs     The Stockholm Project Jobs     Sykepleier Jobs    

Searching for "Institutionen" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Institutionen Jobs 2020


Administratör vid Institutionen för kultur och samhälle

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen finns både i Linköping och Norrköping. Institutionen har totalt tio avdelningar och ca 280 anställda. Välkommen att söka jobb hos oss!

Company: Linköpings universitet
Hiring Organization: Linköpings universitet
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Utbildningsadministratör

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Andra administrativa arbetsuppgifter inom institutionen kan förekomma.

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsspecialist till institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: MTC har ca 230 anställda och ca 140 övriga forskare knutna till institutionen. Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska…

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR-administratör

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Totalt är vi ca 230 anställda och ca 140 övriga forskare knutna till institutionen. Den centrala administrationen på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och…

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör/kursadministratör

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör det Medicinska och Farmaceutiska…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStudievägledare/studieadministratör (tidsbegränsad anställning)

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Arbetet innebär ett nära samarbete med övrig personal vid institutionen och…

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i reglerteknik

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Med placering vid Institutionen för systemteknik. Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper…

Company: Linköpings universitet
Hiring Organization: Linköpings universitet
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: För mer information om institutionen, se www.statsvet.su.se. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 800 studenter.

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor/universitetsadjunkt i idrottsvetenskap till institutionen för hälsovetenskaper

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan.

Company: Örebro Universitet
Hiring Organization: Örebro Universitet
Salary: TBD
Location: Örebro
Street Address: TBD

Locality: Örebro
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intendent

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Verksamheten är sedan 1999 en del av KMH:s utbildningsutbud och är inplacerat vid Institutionen för klassisk musik vid KMH.

Company: KMH
Hiring Organization: KMH
Salary: TBD
Location: 115 91 Stockholm
Street Address: TBD

Locality: 115 91 Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


VFU-samordnare (tidsbegränsad anställning)

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Vid Institutionen för socialt arbete. Institutionen för socialt arbete är en stor arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master och…

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kursadministratör, 50% vikariat

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Institutionen för kvinnors och barns hälsa har ca 480 verksamma, varav ca 120 anställda och ca…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekonom

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingsassistenter 2 st 100 % tillsvidare

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor och pojkar med särskilda vårdbehov. Behandlingsassistenter 2 st 100 % tillsvidare.

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Skåne Län
Street Address: TBD

Locality: Skåne Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent inom klinisk epidemiologi vid inflammatoriska sjukdomar

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper.

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nattpersonal

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Familjerna bor på institutionen under behandlingstiden och tjänsten avser arbete nattetid, vaken nattjänstgöring. (Man arbetar alltid 2 personer vaken natt.).

Company: Malmö Stad
Hiring Organization: Malmö Stad
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap.

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad,…

Company: Sveriges lantbruksuniversitet
Hiring Organization: Sveriges lantbruksuniversitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskare

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och. Erfarenhet av biogassystem är meriterande.

Company: Sveriges lantbruksuniversitet
Hiring Organization: Sveriges lantbruksuniversitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utbildningssamordnare

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell tekn. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar:

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektassistent i mikrobiologi

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM). Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsassistent i populationsgenetiska studier av öring (tidsbegränsad anställning)

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen består av fem avdelningar: Det finns en lång tradition bland forskarna vid Zoologiska institutionen att samarbeta mellan avdelningarna och även…

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IT-tekniker/systemadministratör

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Vid Institutionen för material- och miljökemi. Som IT-tekniker på institutionen har du ansvar för datorsystem; Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskare inom produktion av konstgjord spindeltråd

Date: 2020-09-03 (Latest)

Job Description: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad…

Company: Sveriges lantbruksuniversitet
Hiring Organization: Sveriges lantbruksuniversitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for InstitutionenSuggested Job Search
Data as of 2020-09-03 (Latest) with id 26159.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a negative image on you in the eyes of the former boss. Be tactful and don't resent anyone if you are changing a job. You never know what may happen later on and it you can do that you will need to return to your old job.