Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Barista Katrineholm     Blomstra I Sverige Ab Jobs     Presalesconsultant Jobs     Nordic Snus Jobs     Hays Jobs     Generation Jobs     Visitors Jobs     Inslag Jobs     Omnichannel Jobs    

Searching for "Karolinska Institutet Ki" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Karolinska Institutet Ki Jobs 2019


Projektsamordnande beteendevetare – Implementering av arbetsmetoder för evidensbaserade stöd till företagshälsovård och arbetsgivare

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Research Engineer

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research assistant in malaria systems immunology

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Projektkoordinator/handläggare

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Verksamheten är organiserad i fem enheter och sker i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI). Vid Centrum för arbets- och miljömedicin genomför vi...

Company: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Hiring Organization: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForskningsassistent till enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research Administrator

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samordnare till sektionen för arbetsterapi

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Chefsassistent

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekonomicontroller

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personalhandläggare

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska institutet 6 månaders provanställning. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utbildningsadministratör

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Att arbeta på Karolinska Institutet och MTC ställer stora krav på...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lokalförsörjningschef

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Biostatistician

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioinformatician

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vill du arbeta med fastighet, inköp och miljö?

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet....

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research coordinator

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Staff scientist

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medical laboratory scientist (BMA) to core facility for Morphologic phenotype analysis

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: The Clinical Research Centre (CRC) is a common resource for researchers from different departments at Karolinska Institutet and/or clinics at Karolinska...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher 20 % to Clinical Research Centre

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare...

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Förvaltningsledare Operation, Medicinsk Vårdteknologi

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Medicinsk Vårdteknologi bedriver aktivt samarbete med övriga staber inom Karolinska Universitetssjukhuset samt med Region Stockholm, Karolinska Institutet (KI)...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Förvaltningsledare SGSU, Medicinsk Vårdteknologi

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Medicinsk Vårdteknologi bedriver aktivt samarbete med övriga staber inom Karolinska Universitetssjukhuset samt med Region Stockholm, Karolinska Institutet (KI)...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Förvaltningsledare SÖMTS, Medicinsk Vårdteknologi

Date: 2019-05-17 (Latest)

Job Description: Medicinsk Vårdteknologi bedriver aktivt samarbete med övriga staber inom Karolinska Universitetssjukhuset samt med Region Stockholm, Karolinska Institutet (KI)...

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna kommun
Street Address: TBD

Locality: Solna kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Karolinska Institutet KiSuggested Job Search
Data as of 2019-05-17 (Latest) with id 4926.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best corporation and the surroundings in which it is possible to work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of one's career. It's also very important to find a way to elegantly leave your previous job. It's advocated that you keep up genuine contacts with former bosses and co-workers.