Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Posting Jobs     Timmars Jobs     Manager Group Accounting     Onsite Tekniker     Senior Software Engineer Literably Fully Remote     Software Engineers Within Games Fall Damage Stockholm     Driftansvarig Jobs     Cyient Jobs     Regeringens Jobs    

Searching for "Missbruk" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Missbruk Jobs 2020


Boendestödjare natt till Vårbryggan, Nytida

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Vårbryggan är ett särskild boende för män och kvinnor som är 20 år och uppåt med olika former av psykiska funktionshinder, ofta i kombination med missbruk.

Company: Nytida
Hiring Organization: Nytida
Salary: TBD
Location: 171 29 Solna
Street Address: TBD

Locality: 171 29 Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vik. Socialsekreterare till teamet för missbruk, Bromma Sdf

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Teamen missbruk och socialpsykiatrin består av 10 handläggare, fem på teamet för socialpsykiatrin och fem på teamet för missbruk som arbetsleds av en biträdande…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Bromma
Street Address: TBD

Locality: Bromma
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Timvikarier till Bemanningsenheten SDF Angered

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Inom funktionshinder kommer du att arbeta med personer med olika funktionsvariationer, så som intellektuell funktionsvariation, autismspektrum, missbruk och…

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mentalskötare

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Salem är den nära kommunen. Här är det nära till beslut och påverkan, nära till rekreation i naturreservat och lokal service. Det är meriterande om du har:

Company: Salems Kommun
Hiring Organization: Salems Kommun
Salary: TBD
Location: Salem
Street Address: TBD

Locality: Salem
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvalificerad administratör till hemtjänst Rio på Östermalm

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Vi ser det även som meriterande med erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk. Stockholm växer som aldrig förr. Vid omvårdnad, inköp och promenad.

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Östermalm
Street Address: TBD

Locality: Östermalm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Behandlingsassistent natt, vid behov, som kan skapa förutsättning för ett bättre liv

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet…

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Stockholms Län
Street Address: TBD

Locality: Stockholms Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Customer Service representative till Abbott Rapid...

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Som global ledare är bolaget engagerade i att tillhandahålla innovativa lösningar och exceptionellt stöd till organisationer som försöker upptäcka och avskräcka…

Company: Hero
Hiring Organization: Hero
Salary: TBD
Location: 112 46 Stockholm
Street Address: TBD

Locality: 112 46 Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vägledare till Vuxteam Tyresö

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Målgruppen som Vuxteamt arbetar med är personer som behöver ett utökat stöd, exempelvis kan det handla om psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer…

Company: Tyresö kommun
Hiring Organization: Tyresö kommun
Salary: TBD
Location: Tyresö kommun
Street Address: TBD

Locality: Tyresö kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Behandlare till All-villan, Spånga-Tensta

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Inom enheten beroendevård finns förutom All-villan, All-teamet med socialsekreterare som utreder missbruk och SIG, sociala insatsgruppen, som arbetar med stöd…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Spånga-Tensta
Street Address: TBD

Locality: Spånga-Tensta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvalificerad kontaktperson till Skyddsvärnets...

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Du engagerar dig och intresserar dig för att arbeta med personer som har erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet, ofta i kombination med psykisk ohälsa…

Company: Skyddsvärnet
Hiring Organization: Skyddsvärnet
Salary: TBD
Location: 117 28 Stockholm
Street Address: TBD

Locality: 117 28 Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Behandlingsassistent, tillsvidareanställning, natt 77,76 %, Tillträde efter överenskommelse

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet…

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Skåne Län
Street Address: TBD

Locality: Skåne Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samordnare till HVB hem Nygården

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Du har erfarenhet av arbete som behandlingsassistent inom missbruk och psykiatri, gärna som samordnare. Som samordnare kommer du att ha en övergripande funktion…

Company: Nyköping kommun
Hiring Organization: Nyköping kommun
Salary: TBD
Location: Nyköpings kommun
Street Address: TBD

Locality: Nyköpings kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Behandlingsassistenter till öppenvård missbruk boende

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Fokus i rollen är att arbeta motivationsskapande tillsammans med klienterna och stödjande i livets olika områden som exempelvis boende, familj, ekonomi och…

Company: Västerås Stad
Hiring Organization: Västerås Stad
Salary: TBD
Location: Västerås
Street Address: TBD

Locality: Västerås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Boendestödjare

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Nytidas Träningslägenheter tar emot ungdomar med problematik kring missbruk, självskada, kriminalitet, olika diagnoser eller som av andra orsaker placeras av…

Company: Nytida
Hiring Organization: Nytida
Salary: TBD
Location: 171 29 Solna
Street Address: TBD

Locality: 171 29 Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Boendestödjare dag/kväll/helg till Vårbryggan, Nytida

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Vårbryggan är ett särskild boende för män och kvinnor som är 20 år och uppåt med olika former av psykiska funktionshinder, ofta i kombination med missbruk.

Company: Nytida
Hiring Organization: Nytida
Salary: TBD
Location: 171 29 Solna
Street Address: TBD

Locality: 171 29 Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Timvikarier till socialpsykiatri och stödboende

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Du har erfarenhet av arbete inom psykiatri/socialarbete eller erfarenhet av stödboende (unga vuxna, missbruk och integration). Vi är bra på mycket!

Company: Hammarö kommun, Socialförvaltningen
Hiring Organization: Hammarö kommun, Socialförvaltningen
Salary: TBD
Location: Hammarö kommun
Street Address: TBD

Locality: Hammarö kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familjebehandlare Öppenvård ungdom

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Vi har insatser mot missbruk, psykiskohälsa, kriminalitet och familjerelaterad problematik. Öppenvård ungdom är en enhet som jobbar med insatser till ungdomar…

Company: Södertälje kommun
Hiring Organization: Södertälje kommun
Salary: TBD
Location: Södertälje kommun
Street Address: TBD

Locality: Södertälje kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SiS LVM-hem Gudhemsgården i Gudhem Behandlingsassistent

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet…

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Västra Götalands Län
Street Address: TBD

Locality: Västra Götalands Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Socialsekreterare, Barn - och ungdomsenheten

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer…

Company: Solna stad
Hiring Organization: Solna stad
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Van missbruksutredare sökes i Hässelby-Vällingby

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Missbruk, våld i nära relationer samt sociala insatsgrupper. Utredningsteamet Vuxen hanterar mest missbruk men också en del andra sociala problem i målgruppen…

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Hässelby
Street Address: TBD

Locality: Hässelby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker Lokalvårdare till timvikariat

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med…

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Uppsala Län
Street Address: TBD

Locality: Uppsala Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Eken Falköping

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: HVB Eken Falköping söker behandlingspersonal tillsvidare samt timvikarie. Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att…

Company: Humana Assistans
Hiring Organization: Humana Assistans
Salary: TBD
Location: Falköping
Street Address: TBD

Locality: Falköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Behandlingspedagog Torpet HVB

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: Specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk finns. Vi söker behandlingspedagog till Torpet HVB.

Company: Humana Assistans
Hiring Organization: Humana Assistans
Salary: TBD
Location: Hörby
Street Address: TBD

Locality: Hörby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SiS ungdomshem Bergsmansgården i Fjugesta Behandlingsassistent

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet…

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Örebro Län
Street Address: TBD

Locality: Örebro Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg Timvikarier till SIS Ungdomshem Björkbacken

Date: 2020-09-01 (Latest)

Job Description: I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet…

Company: Statens institutionsstyrelse
Hiring Organization: Statens institutionsstyrelse
Salary: TBD
Location: Västra Götalands Län
Street Address: TBD

Locality: Västra Götalands Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for MissbrukSuggested Job Search
Data as of 2020-09-01 (Latest) with id 23258.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best business and the environment in which you can work will most likely be only half of the job you have to perform for the switch of one's career. It is also very important to find a solution to elegantly leave your previous job. It's advocated that you keep up genuine contacts with past colleagues and bosses.