Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Lakare     Mixed Jobs     Gant Jobs     Project Manager Automation To Toyota Logistics Solutions     Corporate Business Development Manager     Ldre Jobs     Game Tester     Florist Jobs     Tine Jobs    

Searching for "Regeringskansliet" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Regeringskansliet Jobs 2019
Jurister - arbeta med EU-rättsliga frågor på EU-kansliet

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Kunskaper i franska och tyska är meriterande liksom erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Är du intresserad av den roll som EU-rätten spelar i svensk rätt?...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare - arbeta med landsbygdspolitiken

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Vill du få möjlighet att fördjupa dig inom landsbygdspolitiken och tillsammans med skickliga kollegor? Har du akademisk examen och grundläggande kunskaper om...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare - driv frågor inom samhällets krisberedskap

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Du har många kontaktytor, både internt i Regeringskansliet och externt med olika myndigheter, branscher och andra intressenter....

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKanslichef – led arbetet på Rättschefens kansli

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Kansliet deltar också i arbetet med att utveckla Regeringskansliet som myndighet. Kansliet har till uppgift att bistå vid den samordning av Regeringskansliet...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vill du arbeta med revision av Sveriges EU-medel?

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi....

Company: Ekonomistyrningsverket
Hiring Organization: Ekonomistyrningsverket
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare - bidra i det internationella klimatarbetet

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Du kommer att självständigt och tillsammans med professionella kollegor, förhandla för Sveriges räkning och samordna arbetet med klimatförhandlingar i såväl...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Inredningsarkitekt - skapa svenska miljöer utomlands

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Arbetsuppgifterna innebär kontakter med andra enheter i Regeringskansliet, med utlandsmyndigheter samt med konsulter och hyresvärdar....

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare - bidra till arbetet kring plan- och bygglagen

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Arbetet sker i nära samverkan med andra funktioner inom Regeringskansliet. Har du en utbildning som samhällsplanerare eller jurist med erfarenhet från plan- och...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent – bidra till utvecklingen av de administrativa rutinerna

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Det är meriterande om du har gått en eftergymnasial utbildning och har erfarenhet från arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet....

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent - ge administrativt stöd till chef och handläggare

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Det är meriterande om du gått en kompletterande administrativ utbildning och har erfarenhet från arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet....

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rättssakkunig till enheten för Förvaltningsjuridik

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Erfarenhet av författningsarbete på myndighet eller Regeringskansliet. Socialstyrelsen tar fram och utvecklar kunskap, regler och statistik om hälso- och...

Company: Socialstyrelsen
Hiring Organization: Socialstyrelsen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verksjurist

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Enheten ger juridiskt stöd och rådgivning till såväl myndighetsledningen och avdelningarna som till Regeringskansliet....

Company: Strålsäkerhetsmyndigheten
Hiring Organization: Strålsäkerhetsmyndigheten
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare - utveckla och samordna myndighetsstyrningen

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Arbetsuppgifterna innebär att samordna processer och utveckla metoder tillsammans med handläggare och chefer i Näringsdepartementet men även tillsammans med...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent - ge kvalificerat stöd i arbetet med statsbudgeten

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Budgetavdelningen har en central roll i detta arbete inom Regeringskansliet. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom Regeringskansliet eller...

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nationalekonom – analysera hur skatteregler påverkar samhällets ekonomi och de offentliga finanserna

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Som medarbetare i Regeringskansliet måste du även vara flexibel, vilket innebär att du kan kompromissa samt snabbt anpassa dig till nya situationer....

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rättssakkunnig - arbeta med nationell lagstiftning och EU-rätt

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Arbetet innebär i hög grad samarbete med andra enheter inom Regeringskansliet, liksom kontakter med myndigheter och organisationer....

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelningschef Styrning, redovisning och finansiering

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Vi ger stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter under regeringen exempelvis genom rådgivning, utbildning och vägledning....

Company: Ekonomistyrningsverket
Hiring Organization: Ekonomistyrningsverket
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Internationella samordnare

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Tidigare arbetat inom någon försvarsmyndighet eller Regeringskansliet. De internationella samordnarna stödjer även Regeringskansliet i deras internationella...

Company: FOI
Hiring Organization: FOI
Salary: TBD
Location: Kista
Street Address: TBD

Locality: Kista
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samordnare med ansvar för EU-finansiering

Date: 2019-05-18 (Latest)

Job Description: Föra en bred dialog kring främst EU-finansieringsfrågor med verksamhetsansvariga och experter inom myndigheten, samt externt med Regeringskansliet, andra...

Company: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Hiring Organization: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for RegeringskanslietSuggested Job Search
Data as of 2019-05-18 (Latest) with id 6612.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you are leaving the company and you should point out the things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism that has led one to this point in your career. This assists one to make solid references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it is necessary to be expert. You should also tell your better that you will be grateful for the chance that you have had in working for his or even hers firm. You won't ever know whenever your current boss will prove to be a great reference. Remember that no one loves to become criticized. Not from subordinates or co-workers even. Even if they deserve it. A person with whom you have ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.