Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Fridas Jobs     Scanfil Jobs     Store     New Year New Net Job     Computer Scientist     Doberman Jobs     Komatsu Forest Jobs     Net Developer     App Developers Husqvarna Ab    

Searching for "Tema" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Tema Jobs 2020


Barnskötare, Mariefreds förskoleenhet

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Att arbeta med sagan som grund i verksamheten leder till kreativa tema- och projektinriktade arbeten. Skog och natur är ett viktigt pedagogiskt rum både inom…

Company: Strängnäs Kommun
Hiring Organization: Strängnäs Kommun
Salary: TBD
Location: Strängnäs
Street Address: TBD

Locality: Strängnäs
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Kurator med uppdrag inom Tema Cancer

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Som kurator inom Tema Cancer arbetar du gentemot flera olika patientgrupper inom cancerområdet och deras anhöriga. I det dagliga arbetet ingår bland annat:

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vårdadministrativ enhetschef Tema Cancer

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Vårdadministration Tema Cancer består av cirka 130 medarbetare, som leds av 5 enhetschefer och en vårdadministrativ chef. Medarbetarna är placerade i Solna.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tandsköterskor till Kraniofaciala och käkkirurgiska mottagningen

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge kommun
Street Address: TBD

Locality: Huddinge kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterska/Barnsköterska till Barnintensiven

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Målet är att vara en.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTidbokare till onkologisk mottagning urologi

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Karolinska satsar på multisjuka äldre och söker efter specialistläkare, biträdande överläkare och överläkare

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Åldrande har en av de största FoUU-enheterna på Karolinska Universitetssjukhuset. Tema Åldrande har fått i uppdrag att utöka verksamheten för multisjuka…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge kommun
Street Address: TBD

Locality: Huddinge kommun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lärare idrott och hälsa, Karinsludsskolan

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Läsförståelse är ett genomgående tema på skolan, den är nyckeln för framgång i alla skolans ämnen. Lärare idrott och hälsa, Karinsludsskolan.

Company: Strängnäs Kommun
Hiring Organization: Strängnäs Kommun
Salary: TBD
Location: Strängnäs
Street Address: TBD

Locality: Strängnäs
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR-PARTNERS med Tema-ansvar

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Ett självständigt helhetsansvar att proaktivt driva det strategiska, taktiska HR-perspektivet i ledningsgruppen för ett tema. Ingår i HR:s utökade ledningsråd.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Förskollärare, Mariefreds förskoleenhet

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Att arbeta med sagan som grund i verksamheten leder till kreativa tema- och projektinriktade arbeten. Skog och natur är ett viktigt pedagogiskt rum både inom…

Company: Strängnäs Kommun
Hiring Organization: Strängnäs Kommun
Salary: TBD
Location: Strängnäs
Street Address: TBD

Locality: Strängnäs
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjuksköterska och intresserad av att jobba inom Tema Inflammation och Infektion? Välkommen att söka till oss!

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Inflammation och Infektion har ett rikt urval av intressanta och högspecialiserade verksamheter som ger dig en unik möjlighet att växa och utvecklas i din…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjuksköterska till kranskärlsintervention, tema hjärta och kärl i Huddinge

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Hjärta och Kärls vision är att vara ett nav och kunskapscentrum för patienter i behov av högspecialiserad vård. Verksamheten är under ständig utveckling.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterskor till Neurologisk vårdavdelning, Neuro 1 i Solna (Vikariat)

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Omvårdnadsområde Neurologi (Neuro 1) ingår i Tema Hjärta, Kärl och Neuro. Tema Hjärta Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarierande undersköterska sökes till SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet)

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Omvårdnadschef till Graviditet och Förlossning i Huddinge

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård inom…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Förskollärare

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Just nu arbetar hela enheten med ett övergripande tema; Stockholm växer som aldrig förr. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Company: Stockholms stad
Hiring Organization: Stockholms stad
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog till WeMind Göteborg

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: WeMind är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri. Vi består idag av 17 mottagningar med ca 450 medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Company: WeMind
Hiring Organization: WeMind
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Uroterapeut till Gynmottagningen/Bäckenbottencentrum Patientflöde Gynekologi i Huddinge

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård inom…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjuksköterska till Geriatrisk Akutvårdsavdelning inriktning infektion (GAVA-I) Tema Åldrande, Huddinge

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Geriatrisk Akutvårdsavdelning inriktning infektion (GAVA-I) tillhör Tema Åldrande i Huddinge. Tema Åldrande har en av de största FoUU-enheterna på Karolinska…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Specialist/biträdande överläkare/överläkare i Onkologi till Tema cancer inom Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arbetsterapeut till Barnsjukhuset.

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Huddinge
Street Address: TBD

Locality: Huddinge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medicinsk sekreterare till Medicinsk enhet Plastik- och kraniofacialkirurgi, Tema Akut och Reparativ medicin

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tema Akut och Reparativ Medicin är ett av sju teman där Medicinsk Enhet (ME) Plastik-…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Omvårdnadschef till Neonatalverksamheten på Karolinska med placering på vår enhet i Danderyd

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden.

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjuksköterska dagtid till Reumatologens dagvårdsavdelning i Solna

Date: 2020-06-05 (New)

Job Description: Tema Inflammation och Infektion är ett sjukhusövergripande tema som ansvarar för vård, forskning och utbildning inom flera internmedicinska specialiteter som…

Company: Karolinska Universitetssjukhuset
Hiring Organization: Karolinska Universitetssjukhuset
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for TemaSuggested Job Search
Data as of 2020-06-05 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Experts express that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the route back is most probably gone. In this case, an imaginary line is transformed that totally changes the company's relationships and environment. Once you leave the company you will most likely be replaced by another person rapidly probably.