Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Cykelkurir Jobs     Vansbro Jobs     Torp Jobs     Publisher Jobs     Soloutions Jobs     Technical Artist Snowdrop     Senior Narrative Designer Avatar Project     Tui Sverige Ab Jobs     Senior Business Developer    

Searching for "Utredningar" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Utredningar Jobs 2019


Civil handläggare för särskilt utsatta brottsoffer till Noa

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Arbetet består dels av efterforskning och inhämtning av information från alla typer av källor med fokus på att inleda förundersökning avseende dokumenterade…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Erfarenhet av att självständigt och i samarbete med andra göra utredningar på systemnivå, skriva rapporter eller andra komplexa texter.

Company: Skolinspektionen
Hiring Organization: Skolinspektionen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare - arbeta med frågor inom kulturområdet

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Arbetsuppgifterna som handläggare kan bland annat vara att medverka i arbetet med propositioner och att delta i utrednings- och allmänt beredningsarbete.

Company: Regeringskansliet
Hiring Organization: Regeringskansliet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utredare

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Du kommer att delta i olika utredningar och projekt där du ibland leder projekten och annars bidrar med expertkunskap. Det är även meriterande om du har:

Company: Folkhälsomyndigheten
Hiring Organization: Folkhälsomyndigheten
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Polismyndigheten söker Passhandläggare med placering

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Registrering, utredning, beredning av beslut, utlämnande av färdiga resehandlingar och delgivningar. Polisområde Storgöteborg är det största polisområdet i…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDjurskyddshandläggare, handläggare av djurförbud

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna eller något annat utrednings- eller juridiskt arbete, gärna inom rättsväsendet. Förmåga att ta ansvar och initiativ.

Company: Länsstyrelsen i Stockholm
Hiring Organization: Länsstyrelsen i Stockholm
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


medarbetare till Brottsbekämpningen

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Gränsskydd är en del av Tullverkets Brottsbekämpning som består av hela kedjan från underrättelse, kontroll, gripande och utredning till avslutad…

Company: Tullverket
Hiring Organization: Tullverket
Salary: TBD
Location: Idre
Street Address: TBD

Locality: Idre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare till Internationella kanslisektionen, Noa

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Analytiker till Sektionen för särskilda insatser, Noa

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utredare till Idrott & förening

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Vi arbetar bland annat med stadsutvecklingsfrågor, verksamhetsutveckling och utredningar. Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva utredningar…

Company: Göteborgs Stad
Hiring Organization: Göteborgs Stad
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratörer till expeditionen på gränspolisenheten

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Gränspolisenheten består av ca 450 medarbetare som inom hela Polisregion Stockholm arbetar med gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter av…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


medarbetare till Brottsbekämpningen

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Gränsskydd är en del av Tullverkets Brottsbekämpning som består av hela kedjan från underrättelse, kontroll, gripande och utredning till avslutad…

Company: Tullverket
Hiring Organization: Tullverket
Salary: TBD
Location: Svinesund
Street Address: TBD

Locality: Svinesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare till Nationellt it-brottscentrum, Noa

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Utredning av svenskars sexualbrott mot barn utomlands. Samordning, utredning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersköterska till mottagning

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Vi har mottagningsverksamhet där vi arbetar framförallt med basgynekologi samt med dysplasi utredning och behandling. Vi söker dig som är:

Company: Capio
Hiring Organization: Capio
Salary: TBD
Location: Solna
Street Address: TBD

Locality: Solna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöingenjör

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Bsv anlitas av alltfler företag för en strategisk rådgivning, vid fastighetsaffärer och värdering av miljöskulder, MKB, miljötekniska utredningar, riskanalyser…

Company: Bsv arkitekter
Hiring Organization: bsv arkitekter
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Handläggare inom folkbokföring

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Som handläggare inom folkbokföring arbetar du med utredningar, analyser samt fattar beslut i olika folkbokföringsärenden. I det här jobbet ska du:

Company: Skatteverket
Hiring Organization: Skatteverket
Salary: TBD
Location: Jönköping
Street Address: TBD

Locality: Jönköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Analytiker till Underrättelseenheten

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Erfarenhet av arbete med inriktning på underrättelsearbete, analyser, utredningar, projektledning eller utvärderingar. Det är meriterande om du har;

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Analytiker till region Stockholm, PO Nord

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Dessa mönster kommer skapa en överblick över aktuellt ärende som i sin tur ger underlag för inriktningar och beslut i främst utredning av grova brott.

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utredare

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Som utredare arbetar du med utredningar av oklara försäkringsfall i en grupp om fyra personer. I vissa fall behöver vi göra mer omfattande utredningar i…

Company: Länsförsäkringar
Hiring Organization: Länsförsäkringar
Salary: TBD
Location: Västerås
Street Address: TBD

Locality: Västerås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operativ analytiker till avd för särskilda utredningar, placering

Date: 2019-10-17 (Latest)

Job Description: Avdelningen för särskilda utredningar (SU) handlägger ärenden enligt förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Malmö
Street Address: TBD

Locality: Malmö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UtredningarSuggested Job Search
Data as of 2019-10-17 (Latest) with id 64662.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a negative image you in the eyes of the former employer. Be tactful and do not resent anyone if you are changing a working job. You never know what may happen in the future and it may happen that you will need to return to your old job.