Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Montico Jobs     Teamledaransvar Jobs     Hundrastare Jobs     Seniora Konsulter     Plane Jobs     M Brath Ab Jobs     Arm Sweden Ab Jobs     Personliga Jobs     Expert Jobs    

Searching for "Postdoktor" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Postdoktor Jobs 2020


Postdoktor i miljövetenskap

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Utgångspunkten vid en anställning som postdoktor är 100% tillsvidare, dock längst två år. Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än…

Company: Linnéuniversitetet
Hiring Organization: Linnéuniversitetet
Salary: TBD
Location: Kalmar
Street Address: TBD

Locality: Kalmar
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Postdoktor i reglerteknik

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Behörig till anställning som postdoktor är den som…

Company: Linköpings universitet
Hiring Organization: Linköpings universitet
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i antik och medeltida filosofi och klassisk filologi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare. Behörig att anställas som postdoktor är den som har…

Company: Göteborgs universitet
Hiring Organization: Göteborgs universitet
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i utveckling och funktion av läten hos sångfåglar

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning. Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som…

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor inom epidemiologi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Company: Karolinska Institutet (KI)
Hiring Organization: Karolinska Institutet (KI)
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPostdoktor i nukleinsyre- och kolhydratkemi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning men även undervisning kan ingå, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor - Miljöpåverkan av biokol

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl…

Company: Sveriges lantbruksuniversitet
Hiring Organization: Sveriges lantbruksuniversitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor inom Naturresurser och hållbar utveckling

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: I anställningen som postdoktor kan även undervisning ingå till högst 20 % av arbetsuppgifterna. Tjänsten som postdoktor kommer att inriktas mot området…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Gotlands Län
Street Address: TBD

Locality: Gotlands Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i sociologi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga/konstnärliga…

Company: Örebro Universitet
Hiring Organization: Örebro Universitet
Salary: TBD
Location: Örebro
Street Address: TBD

Locality: Örebro
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i katalytisk organisk kemi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Institutionen för organisk kemi är en stor institution inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 100 anställda, ca 40 doktorander, och ca 20 postdoktorer.

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor - Klimatpåverkan av biomaterial och bioenergi från skogen

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl…

Company: Sveriges lantbruksuniversitet
Hiring Organization: Sveriges lantbruksuniversitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i psykologi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Som postdoktor kommer du att ha frihet att utarbeta och besvara forskningsfrågeställningar i gränslandet mellan psykologi, medicin och statistik.

Company: Örebro Universitet
Hiring Organization: Örebro Universitet
Salary: TBD
Location: Örebro
Street Address: TBD

Locality: Örebro
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i Fluida och mekatroniska system

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Postdoktor i Fluida och mekatroniska system. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år.

Company: Linköpings universitet
Hiring Organization: Linköpings universitet
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Som postdoktor förväntas du bedriva forskning inom området demokratisk legitimitet och migration ur ett genusperspektiv. Statsvetenskap är studiet av politik.

Company: Göteborgs universitet
Hiring Organization: Göteborgs universitet
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor: radar fjärranalys av Antarktis havsis

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Institutionen för geovetenskaper har drygt 70 anställda. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera…

Company: Göteborgs universitet
Hiring Organization: Göteborgs universitet
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i Software Engineering, Systemnivåkrav och arkitektur för distribuerad djup maskininlärning

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en postdoktor. Tidsbegränsadanställning, 24 månader, centralt kollektivavtal för anställning av…

Company: Göteborgs universitet
Hiring Organization: Göteborgs universitet
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i språkteknologi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Som postdoktor kommer du huvudsakligen bedriva forskning. En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Välkommen att söka jobb hos oss!

Company: Linköpings universitet
Hiring Organization: Linköpings universitet
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i kvantmaterial för detektion av mörk materia

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara…

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor inom masspektronomi

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: V i söker en postdoktor för en tidsbegränsad anställning i 2 år . För anställning som postdoktor ska du ha en för tjänsten relevant doktorsexamen, eller en…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i experimentell diabetesforskning

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Vi söker en talangfull postdoktor för ett ERC-stött projekt i den internationella forskningsfronten. Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar…

Company: Göteborgs universitet
Hiring Organization: Göteborgs universitet
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor inom biokemi med inriktning på membranproteinbiosyntes

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara…

Company: Stockholms universitet
Hiring Organization: Stockholms universitet
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor inom Naturresurser och ha?llbar utveckling

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Vi rekryterar nu en postdoktor som kommer att bidra till detta projekt. Placeringen av tjänsten som postdoktor är vid forskningsprogrammet Naturresurser och…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i Halvledar- och komponentmaterial

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Postdoktor i Halvledar- och komponentmaterial. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt…

Company: Linköpings universitet
Hiring Organization: Linköpings universitet
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i Molekylär Modellering av självhelande batterimaterial

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: De viktigaste uppgifterna av en postdoktor är att bedriva forskning. För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en…

Company: Uppsala Universitet
Hiring Organization: Uppsala Universitet
Salary: TBD
Location: Uppsala
Street Address: TBD

Locality: Uppsala
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PostdoktorSuggested Job Search
Data as of 2020-08-29 (Latest) with id 15620.

If you are switching jobs: Experts say that whenever you inform your superiors you are leaving your job, the route back again is most likely gone. In this case, an imaginary series is transformed that completely changes the business's relationships and atmosphere. When you leave the company you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.