Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Sweden

The smart way to search for a job in Sweden


Advertisement

Most searched for today

Navipro Jobs     Flax Innovations Jobs     Clarion Grand Hotel Helsingborg Jobs     Dietist Inom Esport     Internationella Avdelningen Jobs     Artwork Designer Praktikplats     Psykolog Till Psykiatriska Kliniken Vikariat     Assistant Housekeeping Manager     Best Recruitment Jobs    

Searching for "Regionala" job or career in Sweden? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Regionala Jobs 2020


Gruppchef Grova brott, Utredningssektionen Polisområde Södermanland

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Verksamheten är organiserad i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Varmt välkommen med din ansökan!

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Handläggare till Forensiska stationer vid regionala utredningsenheten

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. På sektionen finns även kriminalteknisk verksamhet…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sektionschef till Regionala utredningsenheten

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Placering vid Regionala Utredningsenheten i Malmö. Regionala Utredningsenhetens verksamhet finns i hela Region Syd och har drygt 500 medarbetare.

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Blekinge Län
Street Address: TBD

Locality: Blekinge Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljöchef Umeå Airport och Åre/Östersund Airport

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Umeå Airport och Åre Östersund Airport är två regionala flygplatser inom Swedavia som fyller en viktig funktion för Sverige och för det lokala samhället.

Company: Swedavia
Hiring Organization: Swedavia
Salary: TBD
Location: Västerbottens Län
Street Address: TBD

Locality: Västerbottens Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utvecklingsstrateg inriktning infrastruktur till Regionala utvecklingsförvaltningen

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Att delta i olika länsövergripande samarbeten kring regionala utvecklingsfrågor. Verksamheten är nära kopplad till Region Västmanlands arbete med genomförandet…

Company: Landstinget Västmanland
Hiring Organization: Landstinget Västmanland
Salary: TBD
Location: Västerås
Street Address: TBD

Locality: Västerås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLokalpolisområde Östra Norrbotten söker en Serviceman

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Polisregion Nord har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratörer i receptionen

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Polisregionen är indelad i fyra polisområden, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland samt fyra regionala enheter, Operativa-, Utrednings-,…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Plansamordnare till Göteborg Landvetter Airport

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: I uppdraget ingår att vara sammanhållande för externa nätverk inom flygfrakt med lokala partners på flygplatsen men även att delta i regionala och nationella…

Company: Swedavia
Hiring Organization: Swedavia
Salary: TBD
Location: Göteborg
Street Address: TBD

Locality: Göteborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kategorichef

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Tillsammans med övrig personal och samarbetspartners ska vi säkerställa värdeskapande för våra kunder genom våra nationella och regionala sälj- och…

Company: BBGruppen
Hiring Organization: BBGruppen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Marknadschef Karlstad

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: En stor del av din tid kommer att läggas på att leda vårt arbete kring innehållet i våra affärskoncept samt samarbetet med våra nationella och regionala sälj-…

Company: BBGruppen
Hiring Organization: BBGruppen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobba med oss på Startup Sweden!

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Insatser för snabbväxande bolag som Startup Sweden och plattformen challenges.gov, samt insatser inom exportfrämjande som Regionala exportcentra, Enterprise…

Company: Tillväxtverket
Hiring Organization: Tillväxtverket
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Inspektör/specialistläkare allmänmedicin, viss tid

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: IVO har omkring 700 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i…

Company: Inspektionen för vård och omsorg
Hiring Organization: Inspektionen för vård och omsorg
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Naturvårdshandläggare/projektledare invasiva arter

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Kunskap om de regionala förhållandena i länet. Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt…

Company: Länsstyrelsen Södermanlands Län
Hiring Organization: Länsstyrelsen Södermanlands Län
Salary: TBD
Location: Nyköping
Street Address: TBD

Locality: Nyköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Servicetekniker till Regionkansliet, region Väst

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Regionskansliet arbetar till stöd för regionpolisledningen och enhetscheferna vid de regionala enheterna. Är du redo för en större uppgift?

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verksamhetsstöd / Regional koordinator

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: PostNord Sverige Produktion söker en erfaren koordinator/verksamhetsstöd till en nyckelroll i den regionala staben. Bli en del av vårt team.

Company: Postnord
Hiring Organization: Postnord
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skattekonsult

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Har du som söker ett intresse att utveckla både den lokala och regionala marknaden. PwC är en av världens ledande skatterådgivare! För att trivas i rollen:

Company: PwC
Hiring Organization: PwC
Salary: TBD
Location: Linköping
Street Address: TBD

Locality: Linköping
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Polisen söker utredare till ÄSF

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Gruppen hanterar alla ärenden i region syd som enligt nationella brottskatalogen utreds på de olika sektionerna som är knutna till den regionala…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Sverige
Street Address: TBD

Locality: Sverige
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bergprojektör

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Du blir en viktig nyckelperson i våra lokala, regionala och globala satsningar och kommer att arbeta tillsammans med kollegor från våra olika kontor och…

Company: Golder Associates
Hiring Organization: Golder Associates
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Farmaceut Mariatorget

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: För att våra medarbetare ska kunna utvecklas tillsammans med oss har vi tydliga karriärvägar, regionala och lokala specialistroller och utbildningsprogram.

Company: Apotek Hjärtat
Hiring Organization: Apotek Hjärtat
Salary: TBD
Location: Södermalm
Street Address: TBD

Locality: Södermalm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi söker en planeringschef till region Öst

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Framtagande av regionala mål samt plan för hur dessa ska uppnås tillsammans med organisationen. Att vara dedikerad uppgiften att skapa trygghet för våra kunder.

Company: Nokas
Hiring Organization: Nokas
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Polisens kontaktcenter

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: PKC-sektionen är inordnad i den regionala operativa enheten. PKC-sektionen omfattas av grupper om förundersökningsledare, PKC operatörer, PKC befäl,…

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Blekinge Län
Street Address: TBD

Locality: Blekinge Län
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skattekonsult

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Har du som söker ett intresse att utveckla både den lokala och regionala marknaden. PwC är en av världens ledande skatterådgivare! För att trivas i rollen:

Company: PwC
Hiring Organization: PwC
Salary: TBD
Location: Växjö
Street Address: TBD

Locality: Växjö
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samhällsplanerare

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Du har en sammanhållande funktion och för en aktiv dialog med kommunerna och regionala planeringsaktörer i tidiga skeden i samhällsplaneringen.

Company: Trafikförvaltningen
Hiring Organization: Trafikförvaltningen
Salary: TBD
Location: Stockholm
Street Address: TBD

Locality: Stockholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administratör Falun

Date: 2020-02-19 (New)

Job Description: Örebro, Värmland och Dalarna, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionen består av tre polisområden;

Company: Polisen
Hiring Organization: Polisen
Salary: TBD
Location: Falun
Street Address: TBD

Locality: Falun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for RegionalaSuggested Job Search
Data as of 2020-02-19 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the company and you should point out the things that bothered you, however take action in a polite and professional way. Keep a measure of professionalism which has led you to this true point in your career. This can help you to make strong references later on. In conversations with new potential employers, it's important to be professional. You should also tell your better you are grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers corporation. You won't ever know when your present boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one likes to become criticized. Not from subordinates or colleagues. Should they deserve it even. Anyone with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.